پلن های متنوع سرور مجازی ایران

IRT-VPS-A
 • ۱ هسته سی پی یو
 • ۵۱۲ مگابایت رم
 • ۳۰ گیگابایت فضا
 • ۱۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-VPS-B
 • ۱ هسته سی پی یو
 • ۱ گیگابایت رم
 • ۵۰ گیگابایت فضا
 • ۲۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-VPS-C
 • ۲ هسته سی پی یو
 • ۲ گیگابایت رم
 • ۱۰۰ گیگابایت فضا
 • ۵۰۰ گیگابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-VPS-D
 • ۱ هسته سی پی یو
 • ۴ گیگابایت رم
 • ۲۰۰ گیگابایت فضا
 • ۱ ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-VPS-E
 • ۴ هسته سی پی یو
 • ۸ گیگابایت رم
 • ۳۰۰ گیگابایت فضا
 • ۲ ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
IRT-VPS-F
 • ۸ هسته سی پی یو
 • ۱۲ گیگابایت رم
 • ۵۰۰ گیگابایت فضا
 • ۲ ترابایت پهنای باند
 • انتخابی سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور
T-MIKROTIK-A
 • میکروتیک سیستم عامل
 • تبیان دیتاسنتر
 • ایران کشور