ارائه پلن های متنوع هاست دانلود و بکاپ ایران

IR-DLBK-A

ابزار قدرتمند امنیتی maldet و ModSecurity جهت بالابردن امنیت

 • ۵ گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی + انجین ایکس وب سرور
IR-DLBK-B

ابزار قدرتمند امنیتی maldet و ModSecurity جهت بالابردن امنیت

 • ۱۰ گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی + انجین ایکس وب سرور
IR-DLBK-C

ابزار قدرتمند امنیتی maldet و ModSecurity جهت بالابردن امنیت

 • ۲۵ گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی + انجین ایکس وب سرور
IR-DLBK-D

ابزار قدرتمند امنیتی maldet و ModSecurity جهت بالابردن امنیت

 • ۵۰ گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی + انجین ایکس وب سرور
IR-DLBK-E

ابزار قدرتمند امنیتی maldet و ModSecurity جهت بالابردن امنیت

 • ۱۰۰ گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی + انجین ایکس وب سرور
IR-DLBK-F

ابزار قدرتمند امنیتی maldet و ModSecurity جهت بالابردن امنیت

 • ۲۰۰ گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی + انجین ایکس وب سرور
IR-DLBK-G

ابزار قدرتمند امنیتی maldet و ModSecurity جهت بالابردن امنیت

 • ۵۰۰ گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی + انجین ایکس وب سرور
IR-DLBK-H

ابزار قدرتمند امنیتی maldet و ModSecurity جهت بالابردن امنیت

 • ۱ ترابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی + انجین ایکس وب سرور