ارائه پلن های متنوع هاست لینوکس اقتصادی ایران

IR-ELH-A

بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
استفاده از سیستم عامل کلود لینوکس، ابزار قدرتمند امنیتی maldet و ModSecurity جهت بالابردن امنیت

 • ۱۵ گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی + انجین ایکس وب سرور
 • نامحدود سایر امکانات(پهنای باند - پایگاه داده - دامنه و...)
IR-ELH-B

بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
استفاده از سیستم عامل کلود لینوکس، ابزار قدرتمند امنیتی maldet و ModSecurity جهت بالابردن امنیت

 • ۲۰ گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی + انجین ایکس وب سرور
 • نامحدود سایر امکانات(پهنای باند - پایگاه داده - دامنه و...)
IR-ELH-C

بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
استفاده از سیستم عامل کلود لینوکس، ابزار قدرتمند امنیتی maldet و ModSecurity جهت بالابردن امنیت

 • ۳۰ گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی + انجین ایکس وب سرور
 • نامحدود سایر امکانات(پهنای باند - پایگاه داده - دامنه و...)
IR-ELH-D

بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
استفاده از سیستم عامل کلود لینوکس، ابزار قدرتمند امنیتی maldet و ModSecurity جهت بالابردن امنیت

 • ۴۰ گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی + انجین ایکس وب سرور
 • نامحدود سایر امکانات(پهنای باند - پایگاه داده - دامنه و...)
IR-ELH-E

بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
استفاده از سیستم عامل کلود لینوکس، ابزار قدرتمند امنیتی maldet و ModSecurity جهت بالابردن امنیت

 • ۵۰ گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی + انجین ایکس وب سرور
 • نامحدود سایر امکانات(پهنای باند - پایگاه داده - دامنه و...)
IR-ELH-F

بک آپ گیری روزانه، هفتگی و ماهانه
استفاده از سیستم عامل کلود لینوکس، ابزار قدرتمند امنیتی maldet و ModSecurity جهت بالابردن امنیت

 • ۸۰ گیگابایت فضا
 • دایرکت ادمین کنترل پنل
 • آپاچی + انجین ایکس وب سرور
 • نامحدود سایر امکانات(پهنای باند - پایگاه داده - دامنه و...)