پلن های متنوع هاست لینوکس استاندارد آلمان

EU-SLH-A

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۲۵۰ مگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-B

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۵۰۰ مگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-C

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۱ گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-D

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۲ گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-E

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۳ گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-F

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۴ گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-G

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۵ گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-H

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۶ گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-I

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۸ گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-J

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۱۰ گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • انتخابی ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل