پلن های متنوع هاست لینوکس استاندارد اروپا (OVH)

EU-SLH-A
 • ۵۰ مگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-B
 • ۱۰۰ مگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-C
 • ۲۵۰ مگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-D
 • ۵۰۰ مگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-E

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۱ گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-F

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۲ گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-G
 • ۳ گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-H

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۵ گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-I
 • ۷ گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل
EU-SLH-J

وب سرور لایت اسپید , فایروال , اکسپلویت اسکنر , آنتی ویروس

 • ۱۰ گیگابایت SSD فضا
 • نامحدود پهنای باند ماهانه
 • نامحدود پارک دامین
 • نامحدود ادان دامین
 • سی پنل کنترل پنل