گروه آرشاتک | شماره حساب ها

 • بانک
 • ملت
 • به نام
 • لیلا مکارم هونجانی
 • شماره حساب
 • ۲۶۹۶۶۹۹۵۵
 • شماره کارت
 • 6104-3378-4102-5974
 • شماره شبا
 • IR 47-0120-0100-0000-0269-6699-55
  گواهی نامه ها